FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

20.07.2021

Komunikat dotyczący zmiany zasad wyceny aktywów nienotowanych wchodzących w skład portfela Noble Fund Private Debt FIZAN

Komunikat dotyczący zmiany zasad wyceny aktywów nienotowanych wchodzących w skład portfela Noble Fund Private Debt FIZAN (dalej również jako „NFPD” ), zarządzanego przez Noble Funds TFI

Noble Fund Private Debt FIZAN to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne, między innymi, stanowią środki wymienionych poniżej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej również „UFK”):

 • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych,
 • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 3,
 • UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych6,
 • Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej,
 • Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych,
 • Open Life Europejskich Obligacji Korporacyjnych3,

w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie o następujących nazwach marketingowych: „Bezpieczny Zysk”, „Obligacje Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus II”, „Obligacje Korporacyjne Plus III”, „Obligacje Korporacyjne Plus III vp.”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV vp.”, „Asy Obligacji”, „Asy Obligacji II”, „Horyzont Obligacji”, „Progres Korpo-Obligacje”,  „Multi Korpo-Obligacje” „db Invest Profit”, „db Invest Profit2”, „db Invest Profit3” oraz „db Invest Profit4”, „Obligacje CEEurope”, „Obligacje CEEurope II”, „Nowa Europa”, „Obligacje CEE” oraz „Europejskie Perspektywy” „Euro Kompas”, „Progres Euro-Obligacje”.

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne dostosowały sposoby wyceny aktywów nienotowanych. Regulacje powyższe dotyczą wszystkich uczestników rynku  w tym FIZ i FIO  zarządzanych przez Noble Funds TFI i powinny przyczynić się do bardziej szczegółowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, szczególnie tych inwestujących w obligacje korporacyjne.

 

Nowe zasady wyceny aktywów nienotowanych wchodzących w skład Noble Fund Private Debt FIZAN (dalej zwany „NFPD”):

 • w ocenie Noble Funds TFI nie powinny spowodować zmiany perspektyw i oczekiwanych stóp zwrotu w rekomendowanym horyzoncie inwestycji dla NFPD;
 • w ocenie Noble Funds TFI mogą spowodować przejściowy wzrost wahań wycen NFPD w krótkim terminie, ale nie powinny  się  przekładać na wynik NFPD w dłuższym przedziale czasu;
 • będą przewidywać uwzględnianie bieżących zmian rentowności obligacji notowanych na rynku europejskim o podobnym profilu ryzyka do posiadanych w portfelu funduszy zarządzanych przez Noble Funds TFI;
 • dotyczyć będą w największym stopniu obligacji o charakterze „regularnym”, tj. emitowanych przez emitentów, którzy regularnie obsługują swoje zobowiązania z tytułu odsetek i przedterminowych wykupów, a których sytuacja nie uległa istotnemu pogorszeniu od czasu emisji;
 • w ocenie Noble Funds TFI przełożą się na zwiększoną, w stosunku do obecnej sytuacji, zmienność wycen certyfikatów między jednym dniem wyceny a drugim, a co za tym idzie wycen udziałów jednostkowych UFK, nie mniej jednak obligacje korporacyjne niezależnie od sposobu wyceny w momencie wykupu powinny dostarczyć uzgodnione przed emisją płatności (wartość wykupu obligacji i odsetki);
 • przełożą się na zwiększoną, w stosunku do obecnej sytuacji, zmienność wartości rachunków udziałów Klientów Open Life TU Życie SA.

 

Kontakt z Towarzystwem Ubezpieczeń

W przypadku pytań dotyczących niniejszego komunikatu lub posiadanej umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym o  nazwach marketingowych wskazanych powyżej: prosimy o skontaktowanie się z Towarzystwem Ubezpieczeń poprzez Infolinię pod nr tel. 801 222 333 lub +48 22 118 94 99 bądź na adres email: info@openlife.pl.

Mające zastosowanie do wymienionych powyżej umów ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z załącznikami: Regulaminem Funduszu oraz Tabelą Parametrów Opłat i Limitów Ubezpieczenia dostępne są na stronie internetowej www.openlife.pl

 

Komunikat dotyczący zmiany zasad wyceny aktywów nienotowanych wchodzących w skład portfela Noble Fund Private Debt FIZAN


Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.