FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek"

Aktualności

06.02.2019

Postanowienia wzorców umownych w zakresie możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego

Dotyczy wyłącznie postanowień wzorców umownych dotyczących obowiązujących  umów ubezpieczenia typu ochronnego po spłacie kredytu/leasingu/rozwiązania umowy rachunku/ rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych tj:

1. Ubezpieczenie na przyszłość
2. Kredyt z ochroną
3. Program Ochronny Życia i Zdrowia
4. Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia
5. Plan ochronny na przyszłość
6. Orange zdalny
7. Bezpieczna Podróż
8. Pakiet na Wypadek
9. Pakiet Wsparcie w chorobie
10. Ubezpiecz życie
11. Ubezpieczenie grupowe na życie Posiadaczy Otwartych Kont Oszczędnościowych (OKO) w ING Banku Śląskim S.A .
12. Zdrowy Kredyt i Recepta na przyszłość
13. Zdrowy kredyt
14. Ochrona bez ryzyka
15. W dobrych rękach
16. Pakiet Moje Życie
17. Parasol ochronny

Informacja o możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego w każdym czasie.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń grupowych Ubezpieczony w każdym czasie może wystąpić z ubezpieczenia, a w przypadku gdy konstrukcja produktu dopuszcza możliwość odnawiania ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia –  zrezygnować z odnowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy, składając do Ubezpieczającego, Agenta bądź Towarzystwa Ubezpieczeń oświadczenie woli w formie pisemnej. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczonego o wystąpieniu / rezygnacji z odnowienia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczonego i Umowy ubezpieczenia.

Informacja o możliwości wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń indywidualnych Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, składając Towarzystwu Ubezpieczeń albo Agentowi w formie pisemnej świadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczającego i Umowy ubezpieczenia.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.