FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

05.02.2024

Postanowienia wzorców umownych w zakresie możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego,

Dotyczy wyłącznie postanowień wzorców umownych dotyczących obowiązujących  umów ubezpieczenia typu ochronnego po spłacie kredytu/leasingu/rozwiązania umowy rachunku/ rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych tj:
  1. Program Ochronny Życia i Zdrowia
  2. Indywidualny Program Ochronny Życia i Zdrowia
  3. Orange zdalny
  4. Bezpieczna Podróż
  5. Zdrowy kredyt
  6. W dobrych rękach
  7. Pakiet Moje Życie
Informacja o możliwości wystąpienia z ubezpieczenia grupowego w każdym czasie.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń grupowych Ubezpieczony w każdym czasie może wystąpić z ubezpieczenia, a w przypadku gdy konstrukcja produktu dopuszcza możliwość odnawiania ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia –  zrezygnować z odnowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne okresy, składając do Ubezpieczającego, Agenta bądź Towarzystwa Ubezpieczeń oświadczenie woli w formie pisemnej. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczonego o wystąpieniu / rezygnacji z odnowienia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczonego i Umowy ubezpieczenia.

Informacja o możliwości wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia indywidualnego.

Towarzystwo Ubezpieczeń informuje, iż w zakresie ubezpieczeń indywidualnych Ubezpieczający w każdym czasie może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia, składając Towarzystwu Ubezpieczeń albo Agentowi w formie pisemnej świadczenia o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa zakończy się zgodnie z zapisami odpowiednich Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Oświadczenie Ubezpieczającego o wypowiedzeniu Umowy ubezpieczenia powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Ubezpieczającego i Umowy ubezpieczenia.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.