FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

16.05.2018

Open Life wśród instytucji finansowych przyjaznych mediacji

11 maja Komisja Nadzoru Finansowego po raz kolejny przyznała wyróżnienia instytucjom finansowym przyjaznym mediacji. Na tegorocznej liście mediatorów znalazło się sześć organizacji – wśród nich Open Life.

 

 

Jak informuje Komisja, w 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 2950 wniosków o przeprowadzenie mediacji – o 66% więcej niż w roku ubiegłym. Ponad 30% wszystkich wniosków złożyły instytucje finansowe. W 1130 przypadkach chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji wyraziły obie strony sporu, co oznacza wzrost o 56% w stosunku do 2016 r. Ponad 80% prowadzonych mediacji zakończyło się zawarciem ugody.

 

Tytuł instytucji finansowej przyjaznej mediacji dla Open Life bardzo cieszy, ale nie bardziej niż skokowy wzrost popularności właśnie tej formy rozwiązywania sporów. Z każdym rokiem zwiększa się liczba składanych do KNF wniosków o przeprowadzenie mediacji, co z jednej strony świadczy o rosnącej świadomości klientów, a z drugiej o dojrzałości rynku, który coraz częściej dąży do proklienckiego rozwiązania każdej sprawy. To dobra wiadomość dla całej branży i szansa na odbudowę zaufania i realną zmianę wizerunku ubezpieczycieli. Mocno wierzę, że w kolejnych latach ponownie otrzymamy to zaszczytne wyróżnienie – mówi Marek Libront, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta w Open Life TU Życie S.A.

 

Wyróżnienie zostało ustanowione przez KNF w 2014 r. w celu propagowania mediacji i polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym. Szczegółowe warunki uzyskania tytułu określa uchwała Komisji, zgodnie z którą wszyscy laureaci powinni w danym roku kalendarzowym wyrazić zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF i albo doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu przed właściwym postępowaniem mediacyjnym w przypadku przynajmniej 30% wniosków klienckich, albo skierować do mediacji przynajmniej 10 własnych wniosków. Poza tym wyróżnieni powinni publicznie deklarować wolę polubownego rozwiązywania sporów z klientami.

 

Źródło: KNF

 

 

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.