FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Aktualności

01.12.2023

Zmiany w opodatkowaniu wypłat z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulega dotychczas funkcjonujący mechanizm rozliczenia podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.

Wypłaty z UFK będą dokonywane przez Open Life w kwocie brutto, bez potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego. W związku z powyższym Klient będzie miał obowiązek samodzielnie rozliczyć podatek w rocznej deklaracji PIT, łącznie dla wszystkich wypłat podlegających rozliczeniu na podstawie deklaracji PIT-8C. W przypadku wystąpienia zysku podatkowego Klient będzie również zobowiązany do samodzielnej zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

Klientom, którzy w danym roku kalendarzowym otrzymają wypłatę środków z UFK, Towarzystwo Ubezpieczeń będzie przesyłało w terminie do końca lutego następnego roku kalendarzowego roczną informację podatkową, tzw. PIT-8C. Znajdą się w niej dane finansowe niezbędne do samodzielnego rozliczenia podatku przez Klienta. Następnie Klient będzie rozliczał podatek od zysków kapitałowych poprzez złożenie do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia każdego roku za okres poprzedniego roku kalendarzowego rocznej deklaracji podatkowej. W przypadku braku wypłat z UFK w danym roku kalendarzowym, PIT-8C nie zostanie wysłany.

Pierwsza informacja podatkowa PIT-8C dotycząca wszystkich wypłat z UFK dokonanych w 2024 roku zostanie wysłana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na adres korespondencyjny Klienta (lub na adres e-mail, jeśli Klient złoży taką dyspozycję) w terminie do końca lutego 2025 roku. Natomiast pierwsze rozliczenie podatku od zysków kapitałowych na nowych zasadach dotyczące wypłat w 2024 r. Klient będzie zobowiązany wykonać w terminie do 30 kwietnia 2025 roku. Stawka podatku nie zmieni się i będzie wynosiła 19% dochodu podatkowego.

 

Szczegółowe informacje dostępne sa w  Komunikacie do pobrania

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.