FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

05.07.2023
Dominika Kmietowicz-Hankus, Dyrektorka Departamentu Produktów Ubezpieczeń Grupowych; Michał Jakubowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych;

Edukujmy się – czy wiesz co to jest pre-existing w ubezpieczeniach grupowych?

Każda osoba decydująca się na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie w swojej Firmie mogła spotkać się z terminem pre-existing, który jest powszechny i oczywisty dla pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych, ale niekoniecznie jest zrozumiały dla osób objętych ochroną w ramach polisy grupowej. Spróbujmy więc odczarować tę klauzulę…

Pre-existing jest zapisem w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (lub na polisie lub w umowie ubezpieczenia), zgodnie z którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia za zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową, jeśli praprzyczyna tego zdarzenia miała swoje początki przed przystąpieniem danej osoby do grupowego ubezpieczenia na życie w danym Towarzystwie. Tego typu sytuacje występują najczęściej w odniesieniu do tzw. ryzyk medycznych, a więc w odniesieniu do pobytu w szpitalu, poważnych zachorowań, leczenia specjalistycznego czy operacji chirurgicznych.

W Open Life zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, dlatego zdecydowaliśmy się, iż od tej pory we wszystkich naszych nowych polisach, w ryzyku pobyt w szpitalu, nie będzie miała zastosowania klauzula pre-existingu. Natomiast w odniesieniu do pozostałych ryzyk medycznych, Klienci i Brokerzy zawsze mogą wnioskować o zaliczenie stażu z poprzedniego ubezpieczenia.

Zniesienie zapisu o pre-existingu w pobycie w szpitalu oznacza, iż Open Life uzna swoją odpowiedzialność w przypadku, gdy pobyt w szpitalu nastąpił w wyniku choroby leczonej lub zdiagnozowanej przed przystąpieniem danej osoby do naszej umowy ubezpieczenia, bądź w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce przed przystąpieniem danej osoby do tejże umowy ubezpieczenia. Oczywiście zniesienie zapisu o pre-existingu w ryzyku pobytu w szpitalu dotyczyć będzie zarówno Pracowników przystępujących do ubezpieczenia na starcie polisy, jak i tych, których Pracodawca zatrudni w kolejnych miesiącach czy latach trwania umowy ubezpieczenia. Podobne zasady obowiązywać będą również w stosunku do osób współubezpieczonych, czyli w stosunku do Małżonków, Partnerów życiowych oraz Dorosłych Dzieci obejmowanych taką samą ochroną jak Pracownik.

Jest to świadome i pro-konsumenckie podejście Open Life do oferowanych produktów ubezpieczeniowych, mające nie tylko zapewnić ubezpieczonym większe poczucie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu tzw. ryzyk medycznych, ale również przyspieszyć i uprościć procedury związane z rozpatrywaniem wniosków o wypłatę świadczeń.

Jesteśmy przekonani, że tego typu podejście będzie przez Państwa docenione i jednocześnie ocenione jako kolejny dowód na to, iż warto skorzystać z usług ubezpieczeniowych oferowanych przez Open Life, a Państwa Klienci uznają, że ubezpieczenie ich Firmy w naszym Towarzystwie było najlepszą z możliwych decyzji, jaką mogli podjąć i z perspektywy Pracodawcy, i z punktu widzenia Pracowników, dla których grupowe ubezpieczenie na życie jest bardzo często najważniejszym z benefitów pracowniczych.

 

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.