FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Opinie ekspertów

16.08.2023
Jacek Skwierczyński; Członek Zarządu;

Inflacja a ubezpieczenia (w tym ubezpieczenia na życie)

Na własnej skórze przekonujemy się jak niszcząca dla obywateli i podmiotów gospodarczych jest inflacja.

“Osobiście – z racji wieku – pamiętam, że przez chwilę byłem milionerem – moje zarobki przekraczały milion (ówczesnych złotych) miesięcznie, jednak pewniejszą walutą były zasoby butelek wódki wykupione na kartki mojej babci” – stwierdza Jacek Skwierczyńki, Członek Zarządu Open Life.

A jak inflacja wpływa na nasze umowy ubezpieczenia?

Krótko odniosę się do wpływu na ubezpieczenia majątkowe. Po pierwsze suma ubezpieczenia (np. ubezpieczenia nieruchomości) – czy jest ona odpowiednia do zmienionych inflacją realiów rynkowych? Szkoda całkowita – np. spalenie i zawalenie się domu ubezpieczonego na nieadekwatną do obecnych realiów sumę ubezpieczenia spowoduje wypłatę odszkodowania nie wyższego niż ta suma a odbudowanie domu za otrzymane odszkodowanie może być niemożliwe.

Niedawno w mediach toczyła się dyskusja o ubezpieczeniach Auto Casco i szkodzie całkowitej.

Poza zagadnieniem takim jak opisałem odnośnie nieruchomości zastanawiano się nad dwoma zagadnieniami:

  • pierwsze z nich to fakt, że ze względu na wzrost kosztu robocizny i części zamiennych może okazać się, że mniej poważne niż dotąd uszkodzenie pojazdu, prowadzi do uznania przez ubezpieczyciela szkody za szkodę całkowitą,
  • drugie – czy wobec obniżenia poprzeczki dla szkody całkowitej nie wzrasta ryzyko zdarzenia ubezpieczeniowego i czy ubezpieczyciel ma prawo (wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego) do żądania od ubezpieczonych (lub ubezpieczających) dodatkowej składki dla kontynuowania ubezpieczenia. Pamiętajmy też, że nawet jak nie kupujemy ubezpieczenia Auto Casco – zapewne wzrost cen spowoduje podniesienie składek OC.

Z drugiej strony to i ubezpieczyciel bierze na siebie ryzyko wzrostu jego kosztów administracyjnych, wzrostu kosztów wynagrodzeń pracowników i innych składowych kosztów zawartych w składce ubezpieczeniowej.

A jak to jest w przypadku ubezpieczeń na życie?

Dla wieloletnich umów ubezpieczenia na życie zwykle mamy w umowie zawartą klauzulę indeksacyjną – podwyższającą co roku sumę ubezpieczenia na życie, a w ślad za tym składki ubezpieczeniowe. To zabezpiecza interes osób objętych ochroną ubezpieczeniową. Z kolei – niekiedy – przewidziane są w umowie zapisy pozwalające ubezpieczycielowi podwyższać składkę wraz z obiektywnym wzrostem jego kosztów. Jeśli nasza wieloletnia umowa ubezpieczenia na życie nie zawiera klauzuli pozwalającej podnosić sumę ubezpieczenia, sami powinniśmy rozważyć zawarcie nowej, dodatkowej umowy ubezpieczenia tak, by nasza ochrona ubezpieczeniowa była realna w świetle wzrostu cen.

A ubezpieczenia grupowe?

Zwykle są one zawierane na okres 12 miesięcy i nie zawierają opisanych wyżej klauzul. Ryzyko wzrostu kosztów własnych ponosi zakład ubezpieczeń. On w naszym imieniu wynegocjował koszt ubezpieczenia pewnych ryzyk dodatkowych – np. ubezpieczenia zdrowotnego i ten koszt dla nas nie zmieni się w okresie trwania umowy. Jednak przy odnowieniu umowy ubezpieczenia na następne 12 miesięcy – nawet przy niezmienionych sumach ubezpieczenia i zakresie ochrony – ubezpieczyciel może zażądać wyższej składki dla pokrycia wyższych kosztów. Z naszej (ubezpieczonych – ubezpieczających) strony powinniśmy zastanowić się nad podwyższeniem sum ubezpieczenia tak, by zachować w pełni charakter ochronny naszej grupowej umowy ubezpieczenia na życie.

Podsumowując:

  • inflacja może wpłynąć na koszt naszej ochrony ubezpieczeniowej – ubezpieczyciel musi pokryć zwiększone koszty ze składki;
  • inflacja powinna nas skłonić do przemyślenia czy nie należy przy odnowieniu grupowej umowy ubezpieczenia na życie rozważyć podniesienia sum ubezpieczenia kosztem wyższej składki.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

al. “Solidarności” 171
00-877 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. “Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.