FAQ
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce wchodząc w zakładkę "Zasady dotyczące obsługi ciasteczek" Akceptuję politykę portalu

Opinie ekspertów

08.10.2015
Sławomir Skraba, Open Life TU Życie S.A.;

Korzyści dla firmy wynikające z zawarcia grupowego ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i ich pracowników. Wykupując ubezpieczenie na życie, można niewielkim nakładem finansowym zyskać poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego. Umowa grupowego ubezpieczenia na życie zapewnia pełną ochronę życia właścicielom firm, ich pracownikom, jak również najbliższym członkom rodziny każdego z pracowników.
GRUPOWO CZYLI TANIEJ NIŻ INDYWIDUALNIE

Główną zaletą polis grupowego ubezpieczenia na życie jest fakt, że są dużo tańsze niż polisy indywidualne z takim samym zakresem ubezpieczenia. Dzieje się tak dzięki temu, że towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej kalkulacji mogą zaproponować niższe składki, ze względu na ponoszone niższe koszty dotarcia do klienta oraz niższe koszty administracyjne.

Aby umowa ubezpieczenia spełniała warunki ubezpieczenia grupowego muszą przystąpić do niej co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania, umowy o pracę nakładczą, spółdzielczej umowy o pracę, świadczące usługi lub wykonujące pracę na rzecz ubezpieczającego, w tym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego. Mogą to być także osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego ubezpieczającego, będącego osobą prawną, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą.

INDYWIDUALNY ZAKRES OFERTY

Ważną korzyścią dla pracodawcy zawierającego umowę grupowego ubezpieczenia na życie jest fakt, iż może on liczyć na indywidualne, a tym samym bardziej elastyczne podejście ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń przy przygotowywaniu zakresu oferty. Często zakres takiego ubezpieczenia jest przygotowywany zgodnie z konkretnymi wymaganiami pracodawcy i jego pracowników, uwzględniając specyfikę danego zakładu pracy. Pracodawca ma dużą swobodę w tworzeniu kształtu własnego ubezpieczenia, dostosowując do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń oraz wysokość składek do potrzeb firmy.

PRZYWILEJE DLA PRACOWNIKÓW

Ponadto przy kalkulacji oferty towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj nie żądają wypełniania ankiety medycznej lub dostarczania wyników badań lekarskich.
Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku umów grupowego ubezpieczenia na życie pracodawca może ubiegać się o skrócenie lub całkowite zniesienie okresu karencji. Istnieje również możliwość zmiany wysokości zakresu, wysokości świadczeń oraz wysokości składek w każdą rocznicę polisy, gdyż umowa grupowego ubezpieczenia na życie zawierana jest na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

MATERIALNE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW

Pracodawca jako ubezpieczający może wybrać jedną z form opłacania składki ubezpieczeniowej, tj. opłacić ją w całości, pokryć jej część lub scedować ten obowiązek całkowicie na pracownika. Niewątpliwie opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie w całości lub w części ma charakter benefitu motywacyjnego, jednak korzyści może czerpać również pracodawca, ponieważ zgodnie z Kodeksem Pracy, w przypadku śmierci pracownika ubezpieczonego na życie, pracodawca zwolniony jest z obowiązku wypłacenia odprawy pośmiertnej do wysokości odszkodowania z tego ubezpieczenia.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż jeśli składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez pracodawcę, wówczas może ona być wliczona w koszt uzyskania przychodu, jako wynagrodzenie rzeczowe beneficjentów.

POZAPŁACOWA PRZEWAGA NA RYNKU PRACY

Na koniec warto wspomnieć, że pracodawca, który umożliwia swoim pracownikom oraz członkom ich rodzin przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie, buduje tym samym swój pozytywny wizerunek poprzez stworzenie pozapłacowej przewagi na rynku pracy.

Sławomir Skraba,
Departament Ubezpieczeń Grupowych Pracowniczych w Open Life TU Życie S.A.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
8:00 – 19:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:
+48 22 427-47-53

fax: +48 22 417-10-71

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.