FAQ
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
Pliki cookies analityczne/statystyczne wyłączone
Analityczne/statystyczne pliki cookies zbierają informacje z zastosowaniem funkcji anonimizacji danych osobowych i pozwalają nam ulepszać naszą stronę internetową. Będziemy mogli z nich korzystać o ile wyrazisz na to zgodę za pomocą powyższego suwaka. Zapisz i zamknij

Opinie ekspertów

13.05.2020
Monika Grudzińska; Zastępca Dyrektora Departamentu Aktuarialnego i Zarządzania Ryzykiem;

Ubezpieczenie grupowe sponsorowane przez pracodawcę

Ubezpieczenie grupowe ze składką opłacaną przez pracodawcę jest odpowiedzą na zmiany zachodzące na rynku pracy. Pracodawcy operują obecnie na wymagającym rynku pracownika i muszą z coraz większą determinacją starać się o pozyskanie i utrzymanie pracowników.

Zakłady pracy nierzadko borykają się z problemami niedoborów kadrowych oraz dużą rotacją, która oznacza stale powielane koszty wdrożeń, przestojów i niższej efektywności nowych, niedoświadczonych pracowników.

Pracodawcy muszą zadbać o pracownika, by stworzyć atrakcyjne, ponadprzeciętne warunki pracy. Wysokość wynagrodzenia, czy innych finansowych składników umowy o pracę to element istotny, jednak niewystarczający, by jednoznacznie wyróżnić pracodawcę na rynku pracy. Pracownicy oczekują szerszej opieki ze strony pracodawcy, jak zapewnienie opieki zdrowotnej, wsparcia aktywności sportowej i kulturalno-oświatowej, szkoleń zawodowych czy budżetów socjalnych. Jednym z elementów dbałości o pracownika, który niewątpliwie wpływa na atrakcyjność pracodawcy, jest sponsorowany przez pracodawcę program ubezpieczeniowy, zabezpieczający pracownika i jego rodzinę w obliczu wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych, niechybnie zaburzających równowagę sytuacji ekonomicznej pracownika i jego rodziny. Śmierć, urazy powodujące uszczerbki na zdrowiu, poważne choroby, konieczność leczenia szpitalnego to bardzo ciężkie zdarzenia w życiu pracowników. Dzięki ubezpieczeniu, które oferuje pracodawca, pracownicy nie są pozostawieni sami w trudnej sytuacji i mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Świadomość ubezpieczeniowa stale rośnie, a wraz z nią waga, jaką pracownicy przywiązują do tego aspektu. Chcą czuć się bezpieczni, chcą mieć pewność, że w razie wypadku czy choroby nie pozostaną bez środków na leczenie i zabezpieczenie potrzeb rodziny. Ubezpieczenie grupowe ze składką finansowaną przez pracodawcę pozwala zagwarantować pracownikom wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych i stanowi istotny element wyróżniający pracodawcę na wymagającym rynku pracy.

Oferta ze składką finansowaną przez pracodawcę jest przygotowana każdorazowo na etapie opracowania oferty ubezpieczenia grupowego ze składką dobrowolną i stanowi załącznik do oferty podstawowej. Zakres ryzyk i sumy ubezpieczenia są przykładowe, jednakże składki są skalkulowane w oparciu o rzeczywiste dane i parametry grupy, co oznacza, że oferta jest wiążąca i pracownicy mogą zostać objęci ochroną w ramach proponowanego programu ubezpieczeniowego ze składką sponsorowaną. Pracodawca ma możliwość wyboru jednego z proponowanych wariantów ochrony ubezpieczeniowej lub zasugerować modyfikację programu. Proponowana oferta programu sponsorowanego daje jasny pogląd na relację składki, zakresu ryzyk i sum ubezpieczenia w danej grupie pracowników i pozwala pracodawcy oszacować, jaką ochronę ubezpieczeniową mógłby zaoferować dla swoich pracowników w ramach budżetu, którym dysponuje.

Oferując pracownikom sponsorowany program ubezpieczeniowy pracodawca może wliczyć wydatki na składkę ubezpieczeniową w koszty uzyskania przychodu. W przypadku śmierci pracownika posiadana polisa ubezpieczeniowa może zwolnić pracodawcę z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej (art. 93 par. 7 Kodeksu pracy), co pozwala uniknąć ryzyka zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa z tytułu wypłaty istotnej wysokości odprawy pośmiertnej.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 101 41 60

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Sekretariat Zarządu:

+48 22-270-11-11

fax: +48 22 118-94-89

e-mail: info@openlife.pl

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.