FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij
30.06.2014
Filip Herliczko, Open Life TU Życie S.A.;

Ubezpieczenia ochronne

Dlaczego w Polsce tak rzadko korzysta się z oferty ubezpieczeń ochronnych?

Wiele osób nie czuje potrzeby posiadania ochrony w myśl zasady „nic złego się mnie nie ima”, bądź ryzyko zdarzenia szacujemy skrajnie nisko. Co więcej często odczuwamy dyskomfort wynikający z faktu obligatoryjności opłacania składki, wobec jedynie potencjalnej możliwości skorzystania z ubezpieczenia, co uzależnione jest od szeregu czynników w szczególności wystąpienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego. W efekcie często mamy poczucie straty, wpłacaliśmy składkę (niejednokrotnie nie małą) natomiast nie otrzymaliśmy nic w zamian. Z drugiej jednak strony w sytuacji, gdy do zdarzenia i w konsekwencji wypłaty świadczenia dojdzie postrzegamy to jako rekompensatę za nasze krzywdy i nie upatrujemy w tym niczego nadzwyczajnego – należy nam się i tyle. Tym samym nasze podejście do ubezpieczeń jest albo negatywne, albo w najlepszym razie ambiwalentne. 

Czy zawsze musi tak być?

Otóż nie, na rynku coraz częściej możemy spotkać produkty, które pozwalają na osiągnięcie efektu win-win. Kluczem do sukcesu jest konstrukcja produktu zapewniająca gwarancję zwrotu wszystkich wpłaconych składek na koniec trwania okresu ubezpieczenia, przy zapewnionej przez cały ten czas ochronie ubezpieczeniowej. Wysokość sumy ubezpieczenia i co za tym idzie składki uzależniona jest od wyboru dokonanego na etapie przystępowania do ubezpieczenia. Produkty takie funkcjonują w oparciu o formę ubezpieczenia na życie i dożycie, niemniej jednak obecnie na rynku poza podstawową ochroną życia można spotkać również dodatkowe ryzyka wypadkowe, czy zdrowotne.

A co jeżeli nie będę w stanie dalej wpłacać składek?

Produkty gwarantujące zwrot wpłaconych składek do swego działania wymagają odpowiednio długiego okresu ubezpieczenia, by w tym czasie wypracować nadwyżkę na pokrycie kosztów, w szczególności ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku tej grupy produktów mówimy zatem o kilkunastoletnim horyzoncie czasowym, a w skrajnych przypadkach nawet kilkudziesięcioletnim. W tak długim okresie, wskutek różnych okoliczności, może okazać się, że nie jesteśmy w stanie w dalszym ciągu opłacać składek. Co w takiej sytuacji? Czy pozostanę bez ochrony, a dotychczas wpłacone przeze mnie składki przepadną? Otóż część funkcjonujących produktów przewiduje taką sytuację i po wskazanym w warunkach ubezpieczenia czasie umożliwia skorzystanie z jednego z poniższych rozwiązań:
przejście na okres bezskładkowy,  dzięki któremu, pomimo iż składka nie jest opłacana mamy w dalszym ciągu świadczoną ochronę do czasu skonsumowania składki,
złożenie dyspozycji wypłaty składek, jednakże musimy mieć świadomość faktu, iż wypłacona zostanie tylko część wpłaconych składek, tym mniejsza im szybciej taka dyspozycja zostanie złożona.

Decydując się na odpowiedni produkt należy zatem zwrócić uwagę czy ubezpieczenie przewiduje możliwość przejścia na okres bezskładkowy, bądź zwrotu części składek, a także na moment w którym Towarzystwo Ubezpieczeń umożliwia nam taką operację.

Czy to produkt dla mnie?

Dla osoby rozważającej zakup danego produktu ubezpieczeniowego podstawową wątpliwością będzie kwestia, czy produkt ten jest dla mnie odpowiedni. 

Przede wszystkim należy zastanowić się czego oczekujemy po ubezpieczeniu. Pomocą służyć nam mogą poniższe pytania: 
czy chciałbym zabezpieczyć swoją rodzinę na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń  w moim życiu?
czy mam możliwość cyklicznego przeznaczenia pewnej sumy środków pieniężnych na ubezpieczenie?
czy chciałbym by w sytuacji kiedy nic mi się nie stanie, wpłacone środki do mnie wróciły?
czy jestem skłonny opłacać składkę w horyzoncie czasowym wynoszącym kilkanaście lat?

Jeżeli na pytania odpowiedzieliśmy twierdząco to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy uznać, że produkt będzie spełniał nasze oczekiwania.

Jeszcze raz warto podkreślić najważniejszą kwestię wyróżniającą produkty ze zwrotem składki: jeżeli nie dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego otrzymamy zwrot wpłaconych składek, dzięki czemu nie tylko nie stracimy wpłaconych przez nas środków, ale otrzymamy spory zastrzyk gotówki np. jako wsparcie w okresie emerytalnym.

Filip Herliczko, Open Life TU Życie S.A.