FAQZarezerwuj wizytę
Używamy niezbędnych plików cookies, aby nasza strona funkcjonowała poprawnie. Opcjonalne analityczne/statystyczne pliki cookies wykorzystamy wyłącznie w momencie, kiedy się na to zgodzisz i je włączysz za pomocą tego narzędzia. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookies i sposobach zarządzania nimi znajduje się w Polityce prywatności Open Life TU Życie S.A.
Niezbędne pliki cookies
Niezbędne pliki cookies zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność i wyświetlanie strony. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Zamknij

Wyniki Kwartalnych Kuponów

WYNIKI KWARTALNYCH KUPONÓW

Open Life TU Życie S.A. co kwartał przekazuje komentarz Zarządzającego odnośnie Kwartalnych kuponów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK), które lokują środki w certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych („FIZ”), w szczególności tych, których polityka inwestycyjna przewiduje dokonywanie lokat w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje korporacyjne.

Powyższe dotyczy umów ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym o następujących nazwach marketingowych:

„Bezpieczny Zysk”, „Obligacje Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus”, „Obligacje Korporacyjne Plus II”, „Obligacje Korporacyjne Plus III”, „Obligacje Korporacyjne Plus III vp.”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV”, „Obligacje Korporacyjne Plus IV vp.”, „Asy Obligacji”, „Asy Obligacji II”, „Horyzont Obligacji”, „Progres Korpo-Obligacje”, „Multi Korpo-Obligacje”, „db Invest Profit”, „db Invest Profit2”, „db Invest Profit3”, „db Invest Profit4”, „Obligacje CEEurope”, „Obligacje CEEurope II”, „Nowa Europa”, „Obligacje CEE”, „Europejskie Perspektywy”, „Euro Kompas” oraz „Progres Euro-Obligacje”.

Prezentujemy procentowe wysokości kwartalnych wypłat z poszczególnych UFK, w ramach ww. produktów, naliczanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń w każdym kwartale.

Inwestycja w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Klient, a jego materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminach poszczególnych UFK. Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych Produktach z UFK są zawarte odpowiednio w Warunkach Ubezpieczenia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z jego załącznikami dostępnych u Agenta oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń.

Zaprezentowane historyczne wyniki nie są prognozą przyszłych wyników. Towarzystwo Ubezpieczeń nie gwarantuje osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości ani realizacji celu Funduszu.

Masz pytania?
Czekamy na naszej infolinii:

801 222 333
lub
+48 22 118 94 99

Zapraszamy w godzinach:
9:00 – 16:00 pn-pt

Wizyty osobiste w siedzibie Open Life TU Życie S.A.,
w dni robocze: 9:00 – 16:00